Ligg steget före

Det är alltid bra att vara pro-aktiv och förebygga uppkomst av skador eller begynnande skador på och i ditt hus. Som husägare är det klokt att regelbundet inspektera huset, från golv till tak, för att säkerställa att allt ser bra ut eller ta notis om delar som behöver bytas ut eller håller på att bli förstörda. Genom att se över huset regelbundet kan du spara åtskilliga tusenlappar på dyra reparationer.

Underhåll av tak och husgrund

Vid en takinspektion kanske några av takpannorna är trasiga eller mossbeklädda, vilket betyder att de behöver bytas ut eller rengöras. Fuktfläckar i en källare kan betyda att dräneringen kring husgrunden fungerar otillfredsställande och behöver ses över. Genom att rensa takrännor och stuprännor regelbundet från föremål som löv och annat som kan stoppa upp och på sikt ge vatten- eller fuktskador sparar du både tid och pengar på en eventuell takomläggning eller en dränering.

Underhåll av badrum och våtutrymmen

Ta för vana att regelbundet inspektera våtutrymmena i huset, vilket inkluderar badrum, toaletter och tvättstuga. Om golvet har plastmatta kan du kontrollera skarvarna så att de är tätslutande och inte glipar. Klinkergolv ska vara hela och får inte ha plattor med sprickor, vilka kan vara ingångsport till en fuktskada. Samma sak gäller ovanför diskbänken i köket eller kakel/plastbeklädda väggar i badrummet. Minsta glipa eller spricka kan leda till fuktskada.

Underhåll av fasad och husets utsida

Husets fasad, oavsett material, bör ses över med jämna mellanrum och även underhållas kontinuerligt. Ett tegelhus är i det närmaste underhållsfritt men det kan finnas partier där murbruket lossnat eller håller på att lossna och då är det bra om detta upptäcks i tid och kan förebyggas med en lätt reparation av nytt murbruk. Trä- och putsfasader bör som regel ses över oftare än tegelfasader och för att upprätthålla den ursprungliga färgen på fasaden är det nödvändigt att utföra målningsarbeten regelbundet, varje 5 -10 år.

Titta gärna till fönstren så att de håller bra standard på både insidan och utsidan. Om huset på insidan är dragigt kan detta bero på otäta fönster, vilket också har negativ inverkan på uppvärmningen i huset. Ta för vana att känna efter att det inte drar vid fönstren och kontrollera att fönsterramarna är intakta.

Ha koll på husets uppvärmningssystem

Ett värmesystem är någonting som inte hör till vanligheterna att byta i ett hus, men många husägare har oturen att tvingas byta uppvärmning 1- 2 gånger om man bor i sitt hus under många år. Många av dagens värmepannor har en livslängd på omkring 20 år och det är alltid bra att emellanåt bokföra hur många kilowattimmar som förbrukas under en viss period, till exempel en vintermånad, för att jämföra om uppvärmningen av huset skulle kunna gagnas av ett nytt värmesystem.

Underhåll av golvet

För att bevara den långa livslängden som ett gediget trägolv eller laminatgolv har är det A och O att regelbundet underhålla det. Ändamålsenliga produkter hjälper golvet att behålla sin glans och vid repor på ett trägolv finns det möjlighet till god restaurering vid enbart slipning istället för byte av golv.

Dokumentation av husets underhåll

Många husägare skriver upp och bokför när de gör reparationer och underhållsarbeten på huset vilket underlättar för helhetsbilden på husets renoveringsarbeten och kostnader. Många företag erbjuder underhåll på hus och flerfamiljsfastigheter och då nämns oftast begreppen ”avhjälpande underhåll” och ”förebyggande underhåll”.

Förebyggande underhåll delas upp i ”periodiskt underhåll” och ”löpande underhåll”. Husägare bör göra både löpande och periodiskt underhåll på sitt hus. Efter en lång och kall vinter med mycket snö kan det vara läge att se över taket så att takpannorna är hela, eller inspektera husgrunden för eventuella fläckar. Som husägare är det bra att ha en verktygslåda till hands med diverse tillbehör som kan komma till användning när någonting går sönder eller behöver justeras. Många certifierade hantverkare kan tipsa om hur du på bästa sätt underhåller ditt hus, både på insidan och på utsidan. Ett grundligt underhållsarbete, med systematiskt tillvägagångssätt, avhjälper många gånger uppkomsten av stora skador och är betydligt billigare än stora renoveringar, samtidigt som spårbarhet och kontroll över husets skick ökar med god dokumentation.

Vid försäljning av huset är även många förbättringsarbeten avdragsgilla, och med god dokumentation maximerar du möjligheten att kunna styrka dina utgifter. Du kan läsa mer om avdragsgilla förbättringsarbeten i hemmet här på Skatteverkets hemsida.

om dokus

Dokus hjälper dig ta fram riktpriser för renoveringsåtgärder på ditt hus. Snabbt, enkelt och utvecklat för lekmän.

Läs mer