Både väder och vind sliter på husets fasad och när huset har några år på nacken kan det därför bli dags för en fasadrenovering. Många husägare väljer att behålla samma material som ursprungsfasaden och byter antingen hela fasaden eller enbart de delar som är märkbart i behov av renovering. Det finns flera olika sorters materialval för husfasader och de vanligaste är tegel, puts, betong och målad träfasad. Vid renovering av en fasad är det viktigt att beräkna den totala kostnaden för arbetet.

Om du väljer att anlita en hantverkare för arbetet är själva arbetskostnaden berättigad till ROT-avdrag. Inköp av material är oftast en dyr utgiftspost och ibland är det även nödvändigt att köpa eller hyra specialtillbehör som till exempel byggnadsställningar. Vid renovering av en målad fasad är det bra att beräkna färgåtgången för både huvudfärgen men också åtgången för eventuella finsnickerier eller andra detaljer som ska målas i en avvikande färg. Har fasaden färg som flagnar måste dessa flagor avlägsnas och ytan jämnas med slipning innan ny målning kan appliceras.

Renovering på en putsad fasad kan utföras på olika sätt beroende på hur stort renoveringsbehovet är. Om fasaden endast är smutsig räcker det med att tvätta fasaden, men vid sprickbildningar är det nödvändigt att laga de enstaka sprickorna eller att putsa om hela fasaden. Vid lagning av sprickor och vid omputsning är det oftast nödvändigt med en avslutande målning för att återställa huset i sitt tilltänkta ursprungsskick. Tegelfasader som blivit missfärgade och smutsiga kan lätt tvättas rena med hjälp av vatten och det går även bra att borsta smutsiga tegelfasader med torr borste. Använd dock högtryckstvätt med försiktighet vid rengöring av tegelfasad!

Om det uppstått sprickor i tegelfasaden kan omfogning vara en åtgärd som behövs och oftast enbart där sprickor uppkommit. För bästa möjliga resultat vid målning av tegel behövs en tunn ovanpåliggande putsad fasad som målas med önskad nyans och ändamålsenlig färg. Om bostaden har en betongfasad är det viktigt att säkerställa om fasaden endast behöver lagas eller helt renoveras. Om betongen är av äldre modell kan justering av isolering behövas samt tester för att säkerställa om fukt och luftparametrar motsvarar dagens krav och riktlinjer.

Hur vet jag att det är dags för en fasadrenovering

Kontrollera regelbundet husfasaden oavsett vilket material den har. Vid täta kontroller är det lätt att upptäcka eventuella skador innan de hunnit bli alltför omfattande. Om du ser tecken på flagnad färg, sprickor i putsfasaden eller i murbruket i tegelfasaden ska detta tas på allvar och inte nonchaleras. Beroende på vilken typ av fasad det gäller finns olika metoder att ta reda på om till exempel fuktskador har uppkommit och om delar eller hela fasaden behöver renoveras.

Bra underhåll av fasaden sparar dig pengar på sikt

För att undvika eller skjuta fram en helrenovering av en fasad är det av stor betydelse att regelbundet underhålla husets ytterväggar. Förstärk gärna målningsarbeten på målade trä- och putsfasader med jämna mellanrum och håll tegelfasader rena från smuts och damm. Målade och putsade ytor kan underhållas genom att tvättas rena med jämna mellanrum med speciellt framtagna produkter för respektive fasad.

Material och tidsåtgång för underhåll av fasad kan vara dyrt, men är en investering i jämförelse med att behöva byta ut hela fasaden. Då många material kräver temperaturer på över +5 C kan det vara en god idé att ha koll på väderleken innan underhållsarbetet av fasaden påbörjas.

Fasadtyper

Som nämnt ovan finns det olika fasadtyper. Vissa hustyper passar för en viss typ av fasad medan andra hustyper kommer till sin rätt i en annan typ av fasad. I vissa områden och regioner är det vanligare med trähus medan tegelhus förekommer flitigt i andra regioner i landet.

Vad som är budget och vad som kan ses som lyx är upp till varje husägare att bestämma. Med rätt val av fasad kommer huset som regel alltid till sin rätt både vad gäller estetik som att passa in på dess geografiska plats. Tegelhus är relativt underhållsfria medan målade trä- och putsfasader kräver mer regelbundet underhåll. En funkisvilla passar kanske bäst i vitmålad puts med strama linjer medan en sekelskiftesvilla med snickarglädje kommer till sin fulla rätt i fasad målad med falurödfärg och vita knutar. Betonghus som behöver en ansiktslyftning kan helt kläs med puts som därefter målas i önskad kulör.

Husets fasad är en viktig del för husets helhet och ska gärna passa ihop med övriga yttermaterial som tak, dörrar och fönster. Det är många saker att beakta när det gäller uppfräschning och renovering av fasad. Hur stor är renoveringsbudgeten? Hur viktigt är estetiken? Hur ofta vill du underhålla fasaden? Vid noggrann planering av materialval och hantverkare finns alla förutsättningar för en perfekt fasadrenovering.

Att tänka på när du anlitar fasadhantverkare

Många hantverkare är specialiserade på en viss typ av material och därför är det viktigt att anlita hantverkare som har kunskap om just din fasad. Vill du vara extra säker på att hantverkaren som du anlitar är expert inom fasadrenovering kan du, förutom att kontrollera certifiering, be om referenser och tala med tidigare kunder.

Be alltid om ett offertförslag och en kalkyl för den beräknade tidsåtgången och påbörja aldrig fasadrenoveringen förrän offertförslaget är godkänt från både kund och hantverkare. Ju noggrannare du är när du söker hantverkare med goda referenser, desto större är chanserna att du blir nöjd med arbetet. Anlita endast hantverkare ur någon av branschorganisationerna och fråga alltid efter giltigt hantverkscertifikat.

om dokus

Dokus hjälper dig ta fram riktpriser för renoveringsåtgärder på ditt hus. Snabbt, enkelt och utvecklat för lekmän.

Läs mer