Att renovera fönster är ett effektivt sätt för att fräscha upp helhetsupplevelsen i ett rum och samtidigt stärka skyddet som fönstret utgör mot väder och vind. Fönsterrenovering kan göras i olika omfattande skalor beroende på behov och önskemål. Kostnaden varierar mycket beroende på fönstertyp och hur många samt hur stora brister som går att finna. Detta kommer att påverka arbetstid och materialåtgång.

En grundläggande faktor som kan påverka omfattning och kostnad är själva syftet bakom renoveringen. Kostnaden kan variera beroende på om det i grunden är en estetisk uppfräschning du vill göra eller om det mer är en praktisk effekt. Praktiska effekter kan vara att täta fönster som släpper in kyla eller att sätta in särskilt utformade energiglas. Många fönster som ser slitna ut snabbt och billigt få ett stort lyft genom en enkel ommålning och ett eventuellt byte av någon eller ett fåtal delar. Detta samtidigt som själva glasrutan behålls. Byts både fönsterrutan ut och nya energiglas sätts in, samtidigt som andra delar byts ut för att stärka fönstret blir kostnaden för arbetet givetvis större. Men renoveringen kan å andra sidan då betraktas som en investering på ett helt annat plan – poängen med energifönster är just att sänka uppvärmningskostnaderna under en lång tid framöver.

Givetvis kan även de båda syftena, utseende och funktion, samspela för att göra fönsterrenoveringar väl värda pengarna. Värt att tänka på är också att det i längden oftast är både billigare och smidigare att utföra en totalrenovering vid ett och samma tillfälle snarare än att vid separata tillfällen. Att göra olika typer av ingrepp i fönstren vid olika tillfällen blir oftast dyrare i slutändan. Det är till exempel ingen bra idé att måla om alla fönster i huset för att sedan bestämma sig för att byta ut dem till energiglas en kort tid därefter.

Stora kostnadsbesparingar är möjliga med energifönster

Skillnaden mellan energifönsters och andra fönsters isoleringsförmåga är markant. Detta mäts i så kallat U-värde. U-värde anger antalet watt per kvadratmeter som läcker ut vid en grad Celsius skillnad mellan inom- och utomhustemperatur. Energimyndighetens definition av energieffektiva fönster kräver ett U-värde på 1,2 eller mindre. Vanliga tvåglasfönsters U-värde brukar ligga kring 3,0 och treglasfönsters dito på 2,0. Riktigt täta fönster dämpar dessutom buller och höga ljud mer effektivt. De nackdelar som finns med energifönster är främst att kondens kan uppstå i högre utsträckning, samt att ventilationens frånluftsflöde kan minska.

Endast enklare fönsterrenoveringar lämpliga för hemmafixaren

Beroende på hur händig du är kan du påverka kostnaden för fönsterrenovering genom att göra vissa delar av jobbet själv. Till de lättare delarna hör själva målningen, många klarar själva av att göra en fullgod ommålning av sina fönster. Även de förberedelsesteg som behövs i form av tvätt, slipning och skrapning kan du göra själv. I regel bör du använda akrylatfärg för fönstermålning. För ett garanterat bra och professionellt resultat är det dock bättre att anlita en yrkesman även för själva målningen.

I övrigt är det svårt att genomföra stora delar av fönsterrenoveringen utan att ha yrkesmässig kunskap. Därför är det i regel inget som kan rekommenderas. Fönster har fler komponenter än vad många tänker sig vid en första anblick. De flesta komponenter samspelar och även de minsta detaljerna måste fungera utmärkt för att en så grundläggande sak som att fönstret ska kunna öppnas på ett smidigt sätt ska fungera. Samtidigt är risken också stor att täthet och isolering blir lidande om en icke-yrkeskunnig gör ingrepp i fönstret. Detta kan leda till ökade energikostnader. Bristfällig fuktavledning innebär även stort risk för rötbildning i fönstret. Detta i sin tur leder till att det oftast hade varit billigare att ta hjälp med renoveringen direkt från första början. Extra komplicerat blir det om fönster har spröjsverk eller om det rör sig om hörnfönster alternativ mycket stora fönster.

Vanliga fönstertyper

Fönster kan delas in i olika kategorier baserat på material. Vanliga exempel är PVC-fönster, aluminiumfönster och träfönster. Det finns även kombinationsfönster med olika material. Därtill finns det även huvudtyper av design och funktion. Vanliga varianter här är bland annat sidohängda fönster (med gängjärn placerade i sidan), vridfönster (som kan öppnas genom att fönstret vinklas vertikalt) och fast fönster (som inte kan öppnas men tillåter en mer minimalistisk utformning). Ett annat alternativ är glidhängda fönster som öppnas genom att skjutas uppåt och nedåt (ofta över ett fast fönster).

Undvik fönsterrenoveringar genom gott underhåll

God och regelbunden underhållning av fönstrets delar minimerar kostnader i längden. Att hålla målade ytor rena bidrar till exempel till att förlänga färgens livslängd och skyddande effekt. Uppstår brister i målningen är det följaktligen också lämpligt att åtgärda dem direkt genom lättare målning. Tätningslisterna behöver också hållas rena och bör bytas ut så snart de går sönder. Även eventuella gångjärn bör smörjas med smörjmedel för längre hållbarhet. Genom att hålla utkik efter tidiga tecken på slitage kan du också ofta undvika att helt behöva byta ut fönstret och istället komma undan med lättare renoveringar. Var vaksam på rostskador på fönsterbleck och överbleck samt på gångjärn och hörnbeslag. Leta efter mellanrum mellan båge och karm som gör fönster otätt och kan skapa röta i bågens hörnfogar och på bågunderstycket. Var även uppmärksam på sprickor och flagor som kan uppstå i målningen. Boende i kustklimat är mer utsatta för fönsterslitage än genomsnittet på grund av saltet i luften. Det samma gäller för slättboende där slitage kan uppstå på grund av virvelvindar med sand och jord som sliter på fönstren. Även fjällboende är mer utsatta för slitage på grund av stormar och ispartiklar i den yrande snön.

Totalt byte av fönster bör i regel göras om det finns sprickor i glaset och givetvis om fönstret är sönder. Det bör även göras om fönsterramen inte kan flyttas; om ytterhöljet är löst, sprucket, ruttnande eller rent av saknas; och om det läcker in stora mängder vatten. Då kan renovering rent av vara helt omöjligt eller åtminstone rejält kostnadsineffektivt.

Att tänka på när du anlitar fönsterhantverkare

I och med att hantverket skiljer sig åt mellan olika typer av fönster är det viktigt att du anlitar hantverkare som har stor erfarenhet av att arbeta med den aktuella modellen av fönster. Det kommer att hjälpa dig att få ett så bra resultat som möjligt och en snabb process och låg arbetskostnad. Har du fönster av en ovanlig modell är det alltså en god idé att försäkra dig om att du anlitar en hantverkare som har erfarenhet inom det specifika området, både vad gäller material och utformning.

Det är som sagt svårt att säga vad en fönsterrenovering bör kosta, det beror helt och hållet på det aktuella fönstret och vilken typ av glas som sätts in. Att byta ett vanligt standardfönster varierar vanligen mellan 1500 och 10 000 kronor. Använder man glas av billigare sort kan priset för arbetstimmar ofta överstiga materialkostnaden, medan mer kostsamma fönsterrenoveringar i regel utgörs av en betydligt större andel materialkostnader (tidsåtgången ökar alltså i regel inte i proportion till fönsterpriset).


om dokus

Dokus hjälper dig ta fram riktpriser för renoveringsåtgärder på ditt hus. Snabbt, enkelt och utvecklat för lekmän.

Läs mer