Att lägga om taket på sin bostad är en investering för framtiden. Att lägga om tak hör inte till någonting man gör ofta utan kanske endast en eller ett fåtal gånger. Det är många faktorer som måste beaktas vid en takomläggning såsom pris, val av material och arbetskostnaderna. Dessutom tillkommer ibland kostnader som man inte alltid tänker på, exempelvis ställningar och plåtarbete för häng- och stuprännor.

Det finns många olika sorters tak att välja mellan men som generell regel kan man säga att vid en takomläggning ska det befintliga taket ersättas med samma material, så tillvida att rekommendationer om byte av takmaterial inte finns. Den billigaste typen av takmaterial är papp och i den övre prisklassen finns tegel. I prisklasserna som hamnar mellan papptak och tegeltak finns materialen betong, shingel och plåt. Materialet för ett sedvanligt tegeltak kostar omkring 250 kr/kvadratmeter medan papptaket kan fås för ungefär 100 - 150 kr/kvadratmeter. Vid omläggning av ett tegeltak kanske inte alla takpannor kräver byte. Kontrollera noga alla tegelpannorna i förväg för att säkerställa hur stor del av taket som du behöver lägga om.

Om taket ska läggas om utav praktiska skäl kan det vara en fördel att tillvarata de hela och oförstörda takpannorna, vilket hjälper till att hålla kostnaderna nere för hela omläggningen. Om takomläggningen har som syfte att ge huset en ansiktslyftning utåt blir resultatet bäst om alla takpannor byts ut. När du anlitar hantverkare får en takomläggning är den rimliga timkostnaden 500 kr och denna kostnad är sedan berättigad ROT-avdrag.

Hur vet jag att det är dags för en takrenovering?

Det finns flera tecken som signalerar när det är dags att byta taket eller genomföra en delvis takomläggning. Väder och vind är yttre faktorer som sliter på taket och därför är det bra att regelbundet se över sitt tak för att undvika att större skador uppkommer. Om taket har enstaka trasiga eller skadade takpannor krävs ingen akut åtgärd. Det går bra att byta ut enbart de trasiga takpannorna en efter en, och kanske köpa hem ett litet lager med några pannor så att de finns lättillgängliga.

Ett papptak som är trasigt kan leda till fuktfläckar på insidan av taket. Fuktfläckarna uppkommer om underlagsmaterialet är förstört på grund av sprickor eller helt enkelt är dåligt lagt från början. Om underlagsmaterialet, som kan vara antingen av papp eller trä, påvisar mörka fläckar är det oftast tecken på att taket inte håller fullgod kvalitet och att en åtgärd behövs.

Fuktfläckar kan uppkomma om taket inte andas, alltså vid en för trång luftspalt eller avsaknad av luftspalt. Om ett tegeltak visar tecken på fuktskador kan dessa ha uppkommit på grund av takmossa. Takmossan samlar på sig vatten som gradvis bryter ner tegelpannorna vilket i sin tur förstör underlagsmaterialet.

Bra takunderhåll sparar dig pengar på sikt

För att undvika en stor takomläggning finns det flera saker som husägare själva kan göra för att underhålla sitt tak på bästa sätt. Om huset har ett plåttak behöver detta målas regelbundet. Tiden mellan målningar bör inte överstiga 10 år, utan bör göras var 5:e - 10:e år beroende på kvalitén på plåttaket. Plåtfärg till ett helt tak kan bli dyrt, men är jämförelsevis en billig investering istället för en hel takomläggning.

Tak med takpannor kräver regelbunden inspektion och ifall trasiga pannor uppkommit ska dessa bytas ut. Eventuell takmossa ska avlägsnas så att takpannorna bibehåller sin ursprungskvalitet och inte blir källa för läckage och fuktintrång. Intilliggande stuprännor och takrännor ska vara fria från barr, löv och annat som kan blida stopp och orsaka vattenansamlingar på taket.

Du skyddar även taket genom att ha hela och rostfria takrännor. Om en specifik del av ett papptak utsätts för mer väta än övriga taket kan det var idé att vara extra noggrann vid underhållet utav detta område för att förhindra att väta skadar takets insida. En omläggning av en specifik del av ett tak kan vara tillräcklig för att bevara hela taket intakt.

Taktyper och panntyper

Precis som i många andra områden finns det både lyx- och budgetvarianter när det gäller material till tak. Ett av marknadens billigaste tak är papptak. Det är billigt att köpa och lätt att lägga, vilket medför att även arbetstimmar kan hållas nere.

En av de vanligaste takbeläggningarna är takpannor som är uppdelade mellan tegelpannor och betongpannor. Betongpannor kan fås med en blank yta vilket ger ett lyxigare utseende än en matt tegelpanna. Det finns flera modeller och utformningar på de olika takpannorna och det gäller att hitta den sort som passar ihop med husets övriga utseende.

Plåttak är oftast vågformat med det finns även plåttak med takpanneliknande utseende vilket kanske kan övervägas om taket måste vara av plåt men när du som husägare tycker bättre om utseendet på takpannor. Takbeläggning med takshingel ger huset en speciell karaktär med sex-kantiga plattor.

Föredrar du ett slitstarkt stentak är skiffer ett alternativ som du ska överväga. Det är husägarens tycke och smak som bestämmer det slutgiltiga resultatet.

Att tänka på när du anlitar takhantverkare

Ingen vill råka ut för oseriösa hantverkare. När du ska göra en takomläggning är det viktigt att du anlitar professionella hantverkare som kan påvisa att de är certifierade yrkesmän med takläggning som specialitet. Alla takläggare har inte behörighet att lägga alla sorters tak utan kan vara inriktade på ett visst material. Förvisa dig alltid om att den takläggare som du anlitar är behörig att utföra arbete på det takmaterial som ditt tak har.

Undersök branschen noga innan du anlitar någon för din takomläggning. Prisvariationer mellan olika takläggare kan förekomma och transportkostnader för hantverkare kan medföra ökade kostnader på den slutliga fakturan. Be alltid om offert och beräknad tidsåtgång för hela takomläggningen innan arbetet påbörjas. Fråga vilken del av offertens pris som är berättigat till ROT och vill du hålla kostnaderna nere kan det vara en idé att själv stå för delar utav materialinköpet. Kom överens om med takläggaren vem som tillhandahåller eventuella stegar och andra tillbehör och verktyg som är nödvändiga för takomläggningen.

om dokus

Dokus hjälper dig ta fram riktpriser för renoveringsåtgärder på ditt hus. Snabbt, enkelt och utvecklat för lekmän.

Läs mer