En tegelfasad är mycket hållbar och generellt behöver den lite eller inget underhåll. Dock kan man behöva måla om fasaden om teglet blir missfärgat. Exempelvis kan vita fula fläckar utvecklas när vatten interagerar med salt i tegelfasaden. Med rätt metod för målning och ytbehandling kan du åtgärda och förebygga dessa fläckar, och behålla tegelfasaden fräsch och välskött!

Steg 1 - Förbered teglet

Första steget är att kontrollera att teglet är helt och inte har några skador. Fogarna ska inte vittra utan vara fasta, och det är viktigt att teglet inte har några sprickor. Om teglet spruckit pga exempelvis frostsprängning är det inte säkert att det går att måla. Rådgör gärna med en hantverkare eller din lokala färghandlare om du upptäcker skador på fasaden.

Steg 2 - Rengör teglet

Sedan är det dags att rengöra teglet. Tänk på att blötlägga hela fasaden rikligt först för att undvika att rengöringsmedlet sugs upp av teglet.

Du kan försöka skura fläckar på tegelfasaden med en styv borste. Detta fungerar dock inte alltid, och om fläckarna inte går bort kan man försöka med saltsyra. Var mycket försiktig med denna syra, och bär alltid skyddsutrustning!

Om du hittar mögel på fasaden, behandla det med en lösning av blekmedel. Låt lösningen sugas upp av teglet i ca 15 minuter. Använd sedan en skurborste för att ta bort möglet och skölj väggen ordentligt efteråt.

Steg 3 - Måla teglet

Innan man börjar måla är det rekommenderat med en slamning, dvs. en tunnputsning, av fasaden. När man målar tegelfasader använder man sig främst av två färger, silikat- eller silikonhartsfärg. Låt allting torka väl innan du påbörjar målningen, och måla hela väggpartiet utan paus.

Med silikatfärg

Du kan använda borste, pensel eller rulle när du målar med silikatfärg, och det är rekommenderat att använda kryssteknik när man målar

  1. Grundmåla med en blandning av vatten och silikatbinder.
  2. Stryk på ett lager med en blandning av silikatfärg och silikatbinder.
  3. Slutmåla med ett lager oförtunnad silikatfärg.

Med silikonhartsfärg

När man målar med silikonhartsfärg är det viktigt att måla i tunna lager för att undvika ytsprickor.

  1. Grundmåla med en blandning av grundfärg och vatten med en fyllig pensel, rulle eller spruta.
  2. Slutmåla med fasadfärgen i två omgångar

Besök gärna vår tjänst Renoveringskalkyl - Fasad. Där kan du enkelt få en överslagsberäkning för just din fasadrenovering - på bara tio sekunder!

om dokus

Dokus hjälper dig ta fram riktpriser för renoveringsåtgärder på ditt hus. Snabbt, enkelt och utvecklat för lekmän.

Läs mer