När du anlitar hantverkare är det viktigt att du som kund känner till konsumenttjänstlagen och vad den betyder för det arbete/tjänst som du vill att en hantverkare ska utföra åt dig.

För det första är det viktigt att enbart anlita hantverkare/företag som innehar F-skattsedel då detta är en förutsättning för att få ROT-avdrag (då detta är berättigat) och för att garantierna ska gälla, oavsett om det är under pågående arbete eller om det gäller en skada som uppkommer efter att hantverksarbetet är slutfört. En grundförutsättning för att du ska omfattas av gällande garantier är att avtal är tecknat med de som ska utföra arbetet. Det finns många olika sorters avtal och mallar för avtal men oftast är ett standardavtal tillräckligt om arbetet faller under ROT-entreprenader eller under Småhusentreprenader. Under ROT-entreprenader, som även förkortas ROT 09, hamnar det arbete som avser renovering och ombyggnad, vilket alltid ska vara i anslutning till fastigheten. Småhusentreprenader förkortas ABS 09 och innefattar nybyggnation eller tillbyggnad på befintlig fastighet. På Sveriges Byggindustriers hemsida kan du läsa mer om avtalen och här kan du få hjälp med att välja rätt avtal för din renovering/tillbyggnad

Oförutsedda arbeten utanför avtalet

Ibland händer det att hantverkaren behöver göra oförutsedda arbeten som inte finns specificerat i det skriftliga avtalet, vilket innebär att den avtalade slutsumman blir högre än vad offerten/avtalet anger. Hantverkaren har rätt, enligt konsumenttjänstlagen, att överskrida det avtalade priset med max 15 % och om oförutsedda händelser uppstår och vid mark- och rivningsarbeten får hantverkaren/företaget fakturera kunden ytterligare max 25 %.

Exempel på oförutsedda händelser är att åtgärda en vattenläcka, förstärkningsarbeten eller liknande som inte går att förutse. Kommer kostnaderna för de oförutsedda händelserna att överstiga 15 % respektive 25 % får hantverkaren inte fakturera kunden det överstigande beloppet.

Garanti

Hantverkaren/företaget som utfört ett ROT-arbete åtar sig enligt lag att vara ansvariga för eventuella fel på den utförda tjänsten från avslutat arbete till 3 år efter avslutat arbete. Om fel eller brister skulle uppstå där det utförts markarbeten, på byggnader eller andra fysiskt förankrade fastigheter/konstruktioner har tjänsteutövaren, d.v.s. hantverkaren/företaget ett 10-årigt ansvar efter avslutat arbete.

Vid nybyggnation har hantverkaren/företaget som utfört byggnationen enligt småhusentreprenader ansvar för fel och brister som uppstår inom 24 månader från datumet då slutbesiktningen ägde rum.

Kundens ansvar och rättigheter

Det är kundens ansvar att anmäla de fel eller brister som uppkommit efter att arbetet är slutfört. Som kund kan du reklamera både tjänsten och arbetet som utförts. Kontakta hantverkaren så snart som möjligt och berätta om de fel/ skador som du upptäckt. Ifall kunden och hantverkaren inte kan komma överens om hur skadan eller felet ska åtgärdas har kunden rätt att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Kunden kan också hålla inne med slutbetalningen ifall hela summan för hantverksjobbet inte är betald.

Om ett föremål blir skadat, t.ex. kylskåpets dörr blir repad vid en köksrenovering eller parkettgolv repat vid en golvläggning, är hantverkaren skyldig att ersätta kunden med ett nytt föremål utan extra kostnad. Om tvist skulle uppstå, såsom att ord står mot ord, kan det bli ett fall för domstol.

Se till att du som kund känner dig trygg med valet av hantverkare. Informera gärna hantverkaren vid starten av arbetet att du vill bli uppdaterad löpande om hur arbetet framskrider och ifall några förseningar eller oförutsedda händelser inträffar.

Känn dig säker på att du få en fullgod service när du anlitar professionella hantverkare och ta hjälp och vägledning av konsumenttjänstlagen så att garantier och ansvar efterlevs av anlitade hantverkare.

om dokus

Dokus hjälper dig ta fram riktpriser för renoveringsåtgärder på ditt hus. Snabbt, enkelt och utvecklat för lekmän.

Läs mer