Pålitliga yrkesmän - A och O för ditt byggprojekt

När man ska beställa ett hantverksjobb är det viktigt att endast anlita hantverkare som innehar certifikat, auktorisering eller yrkesbevis som påvisar att de har den specifika kunskap som uppdraget kräver. Det finns flera olika utbildningar inom hantverksområdena och många är förlagda till gymnasieskolans yrkesprogram men även Komvux och en rad privata aktörer erbjuder hantverksutbildning.

Efter avslutad utbildning krävs ett visst antal praktiktimmar, strax under 7000 timmar som standard, innan hantverkaren kan ansöka om ett yrkesbevis. Olika hantverksyrken kräver dock olika lång praktiktid. Många av hantverksgrupperna har sin egen branschorganisation där varje organisation säkerställer och uppdaterar kunskap, utbildning och nya lagar och riktlinjer.

Här följer en lista på några av de vanligaste branschorganisationerna som certifierade hantverkare kan tillhöra:


Det är en stor del hantverkare, omkring 20 – 40 %, som trots yrkesutbildning inte registrerar sig för yrkesbevis efter avslutad praktikplats. Dessa hantverkare kan ha mycket goda kompetenser och utföra ett skickligt arbete men på grund av avsaknad av certifiering/yrkesbevis kan det bli problem att anlita denne, eftersom en eventuell skada eller ett fel på ett utfört arbete inte nödvändigtvis täcks av försäkring.

Svensk Hantverkskontroll

Svensk Hantverkskontroll är en organisation för både hantverkare och kunder där den huvudsakliga strävan är att företag inom bygg- och anläggningsbranscherna har hög kompetens tillsammans med högt och respekterat anseende i sin kundkrets. Kunder som utnyttjar hantverkare i Sverige ska också kunna känna sig trygga med det val av hantverksköp som de gör.

Inom Svensk Hantverkskontroll arbetar man med att kvalitetssäkra företag som lever upp till nyckelorden Seriositet, Ärlighet och Kunskap. Kvalitetssäkringen kallas SÄK och några av de många kriterierna som måste uppfyllas är innehav av F-skattsedel, certifierad personal, ordentlig bokföring och efterlevnad av Allmänna reklamationsnämndens krav.

Som kund och konsument av hantverkstjänster ska man verkligen se upp med oseriösa aktörer som riskerar att förstöra en renovering eller en byggnation. Ta alltid det säkra före det osäkra och kontrollera att de hantverkare du vill anlita verkligen innehar fullgod kompetens, vilket intygas genom certifikat, auktorisering eller yrkesbevis.

om dokus

Dokus hjälper dig ta fram riktpriser för renoveringsåtgärder på ditt hus. Snabbt, enkelt och utvecklat för lekmän.

Läs mer