Uppvärmning av ett hus är oftast en stor utgiftspost under årets kalla månader. För att kunna spara in pengar på elräkningen krävs det att huset har en kostnadseffektiv uppvärmning. Det finns en mängd olika värmesystem som husägare kan välja mellan men på grund av klimatet är vissa av uppvärmningsmöjligheterna endast lämpade för vissa regioner.

De mest förekommande uppvärmningskällorna är bergvärme, värmepump luft/vatten, värmepump med frånluft och pelletspanna. För de hus som står på berggrund är det oftast möjligt att skaffa bergvärme. För bergvärmeinstallation krävs oftast borrning och tillsammans med själva bergvärmepumpen landar kostnaderna på omkring 100 000 – 150 000 kr.

En mindre kostsam investering är installation av värmepump för luft/vatten. Denna kostnad hamnar på runt 50 000 – 70 000 kr beroende på vilket märke och modell av värmepump luft/vatten man väljer. Denna energikälla är speciellt lämpad till södra och mellersta delarna av Sverige eftersom värmesystemet återanvänder utomhusluften. Ju varmare luften är desto större är alltså vinsten.

En värmepump med frånluft kostar omkring 40 000 – 90 000 kr inklusive installation, och denna typ av uppvärmning är oftast bäst lämpad för nyare hus där det är förberett för fläkt och kanalsystem. Den primära egenskapen hos en värmepump med frånluft är att värmen i huset återanvänds, vilket också är miljövänligt precis som ovanstående alternativ.

En pelletsbrännare kostar från omkring 20 000 kr att köpa men om den inte passar till den befintliga pannan blir kostnaden omkring 55 000 – 75 000 kr när även en ny panna måste investeras och installeras.

Det är viktigt att välja rätt typ av uppvärmning för huset och husets geografiska placering. En omläggning av husets uppvärmning blir kostsamt oavsett vilken typ av uppvärmningssystem man väljer, men på sikt blir det en investering för huset och elräkningen blir lägre.

Hur vet jag att det är dags att byta uppvärmningssystem?

Att byta värmesystem hör inte till vanligheterna och det är kanske någonting som man som husägare endast gör en gång. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till vid byte av uppvärmning men om huset har ett föråldrat system som medför höga kostnader bör en värmeomläggning övervägas. Förutom en stor kostnadsbesparing finns det åtskilliga miljöaspekter som talar för en effektiviserad uppvärmning.

För att försäkra sig om hur stor besparingen kommer att bli vid byte till en ny uppvärmning kan en kalkyl över hur mycket el som förbrukas under en viss tid med husets befintliga värmesystem upprättas och sedan jämföras med energikostnaderna för en nyare och modernare uppvärmning.

Beskrivning av olika uppvärmningssystem

Att välja ett nytt värmesystem är svårt och kräver att man undersöker vilken uppvärmning som verkligen kommer att bli bäst för elräkningen på lång sikt. Ny uppvärmning till huset är en stor investering som kräver noggrann analys och planering och som på sikt ger en billigare elräkning tillsammans med förbättrad miljö. För att få ett grepp om de olika uppvärmningsmöjligheterna följer här en kort genomgång av de olika uppvärmningssystemen.

Bergvärmepump

För att installera en bergvärmepump måste tomten ligga på en berggrund. Att installera bergvärme är den mest kostsamma uppvärmningen men är ett bra miljöval och medför lägre energikostnader. Värmen alstras från det intilliggande berget och genererar upp till 90 % av husets totala värmeåtgång. Den andel värme som inte kan genereras från berget kommer från ett tilläggsystem som kan bestå av en elkassett.

Värmepump luft/vatten

Också ett miljövänligt alternativ och som ger husägaren stora besparingsmöjligheter. Upp till 50 % kan sparas i elkostnader när en värmepump luft/ vatten får ersätta en elpanna. Värmepumpen luft/vatten omvandlar luften utomhus till värme som sedan värmer huset via vattenburna ledningar. Bäst är om huset redan har installation av vattenburet system vilket avsevärt minskar kostnaderna vid en installation. Värmepumpen klarar av att hämta utomhusluft vid minusgrader ner till minus 10 grader eller något lägre, och omvandla detta till värme. Om utomhustemperaturen sjunker till mindre än 10 minusgrader kan värmepumpen få problem och då måste värme bildas från annan värmekälla som exempelvis tillhörande elkassett. Värmepump luft/vatten är således inte första alternativet att överväga för hus som ligger i de kallare klimatzonerna i Sverige.

Värmepump frånluft

När du installerar en frånluftsvärmepump återanvänder du luften inomhus. För att kunna välja värmepump med frånluft som ett uppvärmningsalternativ krävs att huset är utrustat med ventilationskanaler samt att det finns fläktdriven ventilation. Ventilationskanalerna hämtar upp varm luft från både fläkten och badrummen och återanvänder denna värme.

Att installera en värmepump med frånluft är också ett bra miljöval och har ungefär samma koldioxidutsläpp som både bergvärme och värmepump luft/vatten. Efter installationskostnaderna blir energikostnaderna på årsbasis ungefär jämställda med en värmepump luft/vatten. Många nyare hus med förberedda ventilationskanaler passar för uppvärmning med frånluftsvärme.

Pelletspanna

Att elda med pellets innebär oftast att man eldar med sammanpressad massa från sågspån men pellets kan även komma från kutterspån, flis eller bark. En pelletsbrännare kan installeras på en befintlig oljepanna eller vedpanna och vid uppvärmning av en normalstor villa på ungefär 140 kvadratmeter blir åtgången ca 6 ton pellets per år. Livslängden på en pelletspanna är omkring 20 år vilket är likvärdig livslängd som övriga tidigare nämnda uppvärmningssystem.

Det finns hemleverans av pellets men det går även bra att själv köpa hem mindre volymer i säckar på upp till ca 5 kg. Vid tankbilsleverans levereras oftast en stor kvantitet pellets. Pelletspannan är försedd med ett rör till intilliggande pelletsförråd och genom röret sker en automatisk ”matning”. Vissa sorters pellets är försedd med det kända miljömärket Svanen, vilket betyder att såväl tillverkningsprocess som transport är klassad som miljövänlig. En pelletspanna kräver regelbunden tillsyn och pelletsförrådet måste hela tiden vara påfyllt för regelbunden värme.

Att tänka på när du byter uppvärmningssystem

För installation av ett nytt värmesystem i ditt hus krävs det att certifierad personal utför arbetet. Om du har bestämt dig för att bergvärme behövs, förutom en auktoriserad VVS-montör, personal som kan utföra borrning i berget. Endast certifierade borrare bör utföra denna typ av borrning. Innan bergvärmeborrningen kan påbörjas krävs det dessutom ett godkännande från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd samt att tomten måste vara tillräckligt stor för att borrning och installation av bergvärme ska kunna genomföras.

Det finns många företag som utför värmeinstallationer men vissa företag är nischade och utför endast specifika installationer. Därför är det viktigt att förvissa sig om att montören har den nödvändiga kompetensen som krävs för installationen. Ta gärna in offerter från flera olika installatörer för att få det bästa priset på värmeinstallationen. Beroende på vilket värmesystem du väljer måste du försäkra dig om att den nya uppvärmningen fungerar ihop med husets övriga konstruktion och eventuellt befintliga värmesystem.

om dokus

Dokus hjälper dig ta fram riktpriser för renoveringsåtgärder på ditt hus. Snabbt, enkelt och utvecklat för lekmän.

Läs mer