Att renovera en husfasad kan bli väldigt kostsamt både när det gäller förarbete, material och hantverkskostnader. Om budgeten inte tillåter att du överlåter allt arbete till en hantverkare eller ett företag finns det flera saker som man som husägare själv kan göra för att hålla kostnaderna nere.

5 smarta tips och råd när du renoverar fasaden

  1. Om en målad fasad behöver målas om gäller det att inte slarva med förarbetet. Eventuell flagad färg måste avlägsnas för att ytan ska bli slät att applicera ny färg på. Med enkla verktyg och ibland med hjälp av stege, kan man själv skrapa bort färgflagor och gammal färg. Arbetet kan vara tidskrävande beroende på hur stort området är, men som regel innebär detta en rejäl besparing. Både målningsarbete som täcker hela fasaden, eller målning bara av delar av fasaden kan naturligtvis göras av husägaren själv, vilket blir billigare än att anlita hantverkare. Om höga höjder ska målas, dit stegen inte når, kan man även som privatperson hyra en lift eller byggnadsställning för att komma åt överallt. För att hyra lift eller byggnadsställning krävs självfallet att man har kunskap om hur man manövrerar en lift och monterar en byggnadsställning.
  2. En husfasad som är målad eller putsad kan dra åt sig smuts och svamp på ett annat sätt än en tegelfasad. Det är viktigt att husfasaden är ren för att huset inte ska drabbas av fuktskador eller mögelangrepp från t.ex. svamp eller alger. Om huset behöver målas om på grund av angrepp av olika mikrober kan man själv tvätta fasadytan med antingen högtryckstvätt eller med ändamålsenliga produkter innan den nya färgen stryks på. Viss smuts eller orenhet går även att borsta bort med en vanlig sopborste.
  3. Gör halva jobbet själv. Ett trähus med finsnickerier som behöver målas om kan komma ner i renoveringspris om husägaren själv tar sig an delar av målningsarbetet, till exempel finsnickerier eller en snickarglädje på tamburverandan. Som husägare kan man också montera bort t.ex. husnummerskylt, termometer och andra saker som är fastskruvade på fasaden, och då är hantverkaren fri från att göra detta, vilket resulterar i mindre antal arbetstimmar. När målningsarbetet är avslutat kan du som husägare själv skruva upp de nedskruvade delarna.
  4. I en putsfasad finns det risk för att det uppstår frostsprickor. Dessa sprickor kan vara både små och stora men kräver omputsning. Känner du dig osäker på hur man lägger på ny puts kan du spara in några hantverkstimmar genom att själv knacka loss putsen kring det drabbade området. Var beredd på att större putsdelar kan lossna. Att göra en del av förarbetet själv hjälper till att hålla renoveringskostnaderna nere.
  5. Om ett trähus drabbas av röta eller annan skada i virket måste materialet bytas ut och ersättas med nytt. Ett sätt att hålla arbetskostnaderna för byte av plankor nere är att själv avlägsna de skadade plankorna och därefter låta hantverkaren ersätta dessa med nya plankor med exakta mått. De nya plankorna behöver i många fall målas och detta kan man som husägare också göra själv för att spara in på renoveringsutgifterna.

Vid första anblick är en fasadrenovering ett stort och dyrt arbete, men om det delas upp i mindre arbetsmoment finns det möjlighet att spara in en del pengar, särskilt om några av arbetsmomenten går att göra själv eller med hjälp av vänner och grannar.

om dokus

Dokus hjälper dig ta fram riktpriser för renoveringsåtgärder på ditt hus. Snabbt, enkelt och utvecklat för lekmän.

Läs mer