Taket på ett hus utsätts ständigt för väta, kyla, värme och vind av varierande grad. Ett tak ska hålla i många år och det hör inte till vanligheterna att lägga om taket. Som husägare är det därför viktigt att med jämna mellanrum titta till sitt tak både på villan, sommarstugan, förrådet och garaget. Om man slarvar med att underhålla taket kan små skador eller begynnande skador plötsligt bli väldigt stora och en takomläggning blir det enda som kan få taket i fullgott skick igen. En takomläggning är en väldigt stor utgiftspost, så för att undvika denna är det bra med regelbundet underhåll och skötsel. Det finns ganska många saker som man själv kan göra utan att anlita hantverkare. Här nedan följer 5 spartips på hur man kan spara in pengar på en takomläggning genom underhållsarbete:

  1. På många äldre hus ligger det papptak som är belagt med ett ytskikt av asfalt. Asfalten består av små korn som kallas för granulat. Efter många års väderpåfrestningar kan granulaten gradvis lossna, vilket medför att motståndet för väta inte kan upprätthållas. Med takmassa, som har konsistensen av ett lösningsmedel och finns som både fast och vattenlöslig, går det att förbättra ytskiktet på ett asfalttak. Massan är inte avsedd för tak med tjära.
  2. Beroende på husets geografiska placering kan det uppstå mossa på taket. Om taket är beklätt med takpannor kan mossan medföra att vattnet samlas. Efter en viss tid kan inte takpannan hålla emot denna vattenansamling utan börjar läcka vatten mot undertaket. Kontrollera gärna att takpannorna är fria från mossa. Om mossa uppstått ska denna avlägsnas. Mossa går att skrapa bort från takpannorna eller att ta bort med händerna om den sitter löst. Använd gärna arbetshandskar för att få ett bättre grepp och för att skydda dig mot att riva eller skada dig på takpannorna.
  3. Stuprännor och takrännor som inte har den rätta vinkeln ut från huskroppen kan göra så att vattnet stannar kvar på taket eller långsamt rinner undan. Rensa takrännor och stuprännor regelbundet från löv, barr och annat som kan tänkas fastna i rännorna. Takrännorna måste också vara helt hela utan hål. Tak och stuprännor som har små hål kan repareras och underhållas med fogmassa som då helst ska vara elastiskt och asfaltbaserad. Denna tätning är hållbar för några år framöver.
  4. Vissa produkter kan endast användas till ett visst takmaterial, men med asfaltspackel, som är ett tätningsmaterial, går det att laga och täta uppkomsten av sprickor och glipor på olika ytor. Asfaltspackel har egenskaper som gör att det fäster på våta ytor och är bra att ha till hands vid akut uppkomna läckage men även när du gör regelbundna inspektioner på ditt papptak, tjärade tak, plåttak eller skiffertak. Många tak kan bli extra slitna i hörnor och intill stuprännor och förtjänar att ses över ofta och förstärkas vid behov.
  5. Sopa och rengör taket regelbundet. En vanlig torr borste är utmärkt att sopa rent ett pappbeklätt garagetak och vattenslangen fungerar bra att tvätta hustaket med. Undvik hårda strålar eftersom det kan skada takpannorna. Rengöringsmedel tar bort smuts och mossa och gör att taket ser rent ut samtidigt som det mår bäst av att vara fritt från smuts och mossa.

Det finns många tips på hur man på bästa sätt underhåller sitt tak och det viktigaste är att underhålla det regelbundet, vilket blir billigare än en hel takomläggning.

om dokus

Dokus hjälper dig ta fram riktpriser för renoveringsåtgärder på ditt hus. Snabbt, enkelt och utvecklat för lekmän.

Läs mer